‘Chaos in the Valley’ /2017


La vall del riu Shenandoah acull cada any fins a tres ‘Demolition Derbies’ on els participants estimben deliberadament els seus vehicles per destrossar els dels oponents. Festes de destrucció amb molta olor de gasolina que no són estranyes a l’Amèrica més rural.

Els ‘Derbies’ són perillosos, però les lesions greus no són freqüents a la pista enfangada on el conductor amb l’últim cotxe en funcionament rep el premi en metàl·lic. Cada octubre centenars de participants es troben a la població de Woodstock, Virginia, en el ‘Chaos in the Valley’, el ‘Derby’ més important a la vall del Shenandoah.


 


The Shenandoah Valley hosts up to three ‘Demolition Derbies’ each year in which the participants deliberately ram their vehicles to destroy those of the opponents. Feasts of destruction with a big smell of gasoline that are not strange in rural America.

‘Derbies’ are dangerous, but serious injuries are not frequent on the muddy track where the driver with the last car in operation receives the cash prize. Every October hundreds of participants are cited in the town of Woodstock, Virginia, in the ‘Chaos in the Valley’, the most important ‘Derby’ at the Shenandoah Valley.


 

Des de La Mina (.net) /2016


Per què hauria de llençar la brossa al contenidor si visc a La Mina? Una zona castigada del municipi de Sant Adrià del Besòs, al costat mateix de Barcelona, i per molts anys el barri de pitjor renom al voltant de la ciutat.

Sembla que res de bo pot passar aquí, però hi ha qui treballa per cercar solucions que surtin dels seus residents i no des de fora. Només una bona autoestima i una bona presa de consciència faran possible els canvis que tant necessita ‘La Mina’.


 


Why should I throw the garbage in the bin when I’m living at ‘La Mina’? A punished area from the municipality of ‘Sant Adrià de Besòs’, right next to Barcelona, and for many years the neighborhood with the worst reputation around the city.

It seems that nothing good can happen here, but some people is working to bring solutions from the actual residents, not outsiders. Only a good self esteem and the right kind of awareness will create the needed changes to ‘La Mina’.


 

Rhizomatica in Oaxaca /2015


Xarxes mòbils a Oaxaca gestionades pels seus propis usuaris, amb l’ajuda de Rhizomatica. Portant connectivitat mòbil a Santos Reyes Tepejillo i altres comunitats remotes de la zona.


 


DIY Cell Phone Networks in Oaxaca, Mexico, with the help of Rhizomatica. Bringing cell phone connectivity to Santos Reyes Tepejillo and other remote communities in the area.


 

The Church of Cat Spring /2015


Quin és el centre d’una petita localitat rural a Texas? On es troba la comunitat i comparteix les seves preocupacions? St. John Lutheran Church omple el buit a Cat Spring, Texas, on el seu pastor, Kevin Haug, s’assegura que l’església és oberta i llesta per a tothom (no només els diumenges).


 


What’s the center of an unincorporated small town in rural Texas? Where people gather and meet and share it’s worries? St. John Lutheran Church fills the blank in Cat Spring, Texas, as it’s pastor, Kevin Haug, makes sure the church is open and ready for everybody (not just on Sundays).


 

The Reunification Express /2014


La línia que connecta el sud amb el nord va obtenir el seu nom quan va reobrir el servei el desembre de 1976, unificant Vietnam en tren de nou. Els nombrosos danys a la línia durant les guerres van haver de ser reparades i molts ponts reconstruïts per tal de fer-ho possible.

Hi ha moltes maneres d’anar des d’Ho Chi Minh City, la principal ciutat al sud de Vietnam, fins a Hanoi, la capital del país a 1700 quilòmetres al nord. Però cap ofereix les mateixes connotacions històriques com la ‘Reunification Line’, completada pels francesos el 1936 i que es va haver de suspendre quan el país es va dividir el 1954 després de la primera guerra del Vietnam.


 


The line that connects the south with the north got the actual name when reopened and returned to service on December 1976, unifying Vietnam by train again. The many damages to the line made during the wars had to be repaired and many bridges reconstructed in order to make it possible.

There are many ways to go from Ho Chi Minh City, the main town at the south of Vietnam, to Hanoi, the capital of the country about 1700 kilometers to the north. But none of them offer the same historical connotations as the Reunification Line, completed by the French in 1936 and stopped when the country was divided in 1954 after the first Vietnam war.


 

The Kentucky Derby /2012


Una tradició anual a Louisville, Kentucky, que es coneix als EUA com ‘Els dos minuts més emocionants dels esports’. Però per alguns, el que passa fora de la pista de terra pot ser molt més ‘emocionant’ que les curses de cavalls.


 


An annual tradition in Louisville, Kentucky, known in the United States as “The Most Exciting Two Minutes In Sports”. But for some, all that happens outside the dirt track can be much more ‘exciting’ than the horse races.


 

‘One year, 50 states’ /2012


Un any a la carretera visitant els 50 estats dels EUA tot cobrint les eleccions presidencials de 2012 per un dels principals diaris del país.


 


A year on the road visiting all 50 States of USA while covering the 2012 Presidential Elections for a Spanish major newspaper.