imonfort.com - Isma Monfort Vialcanet


Fotògraf Documental i Educador/Dinamitzador.
De Barcelona (1981). Especialitzat en Fotografia de Viatges, he publicat les meves experiències de viatge a diferents diaris, revistes, i exposicions fotogràfiques. També he treballat a destacades cadenes de televisió del país com a operador de càmera i editor de notícies. Els meus reportatges es centren sobretot en els Estats Units, però també he dut a terme projectes a països com Vietnam, Mèxic o Rússia.

He realitzat tasques d’educador fotogràfic, tant a nivell tècnic com divulgatiu a importants exposicions de fotografia documental de Barcelona.

Ara, estudiant antropologia i exercint de dinamitzador TIC.


 

Documentary Photographer and Educator/Facilitator.
From Barcelona (1981). Specialized in Travel Photography, I have published my travel experiences in different newspapers, magazines, and photographic exhibitions. I have also worked at prominent television networks in the country as a camera operator and news editor. My reports mainly focus on the United States, but I have also carried out projects in countries such as Vietnam, Mexico or Russia.

I have worked as a teacher in the photographic sector, both at a technical and divulgative level at important exhibitions of documentary photography in Barcelona.

Now, studying anthropology and working as an ICT facilitator.


 

→ imonfort [@] vialcanet.com